Privacybeleid

Van Stolberg School Veenendaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Bij het invullen van het contactformulier vragen wij om uw naam en e-mailadres, zodat wij kunnen reageren op uw vraag. Bij het plaatsen van een reactie op een blogartikel vragen wij om uw naam en website (optioneel), zodat uw reactie gepubliceerd kan worden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zolang als de wet ons verplicht om ze te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies van derden op onze website.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Van Stolberg School Veenendaal behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Versie

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op .