financieel management

De Sleutel tot Zakelijk Succes: Financieel Management als Cruciale Factor

Financieel management: de sleutel tot succesvolle bedrijfsvoering

Financieel management is een essentieel onderdeel van elke succesvolle bedrijfsvoering. Het omvat het beheer van financiële middelen, het nemen van strategische beslissingen en het waarborgen van de financiële gezondheid van een organisatie. Of het nu gaat om een klein bedrijf of een multinational, goed financieel management is cruciaal voor het behalen van zakelijk succes.

Een belangrijk aspect van financieel management is budgettering. Door middel van budgetten kunnen bedrijven hun inkomsten en uitgaven plannen en controleren. Een gedegen budget stelt managers in staat om te anticiperen op toekomstige financiële behoeften, kosten te beheersen en doelen te stellen. Het helpt ook bij het identificeren van mogelijke knelpunten en het nemen van tijdige maatregelen om deze aan te pakken.

Een ander belangrijk aspect is cashflowbeheer. Cashflow verwijst naar de stroom van geld in en uit een bedrijf. Het effectief beheren van cashflow is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat een bedrijf voldoende liquiditeit heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, zoals salarissen, leveranciersbetalingen en investeringen. Een goede cashflowplanning kan helpen bij het voorkomen van liquiditeitsproblemen en het optimaliseren van de beschikbare middelen.

Financieel management houdt ook in dat er strategische beslissingen worden genomen op basis van financiële gegevens en analyses. Het analyseren van financiële rapporten, zoals winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten, biedt inzicht in de financiële prestaties van een bedrijf. Op basis van deze informatie kunnen managers beslissingen nemen over investeringen, kostenbesparingen, prijsstelling en groeistrategieën.

Daarnaast speelt risicobeheer een belangrijke rol in financieel management. Bedrijven worden geconfronteerd met verschillende financiële risico’s, zoals marktrisico’s, kredietrisico’s en operationele risico’s. Het identificeren en beheren van deze risico’s is essentieel om de financiële stabiliteit van een organisatie te waarborgen. Dit omvat het implementeren van interne controlesystemen, het diversifiëren van investeringen en het afdekken van risico’s door middel van verzekeringen of andere financiële instrumenten.

Tot slot is transparantie en nauwkeurigheid in financiële rapportage een fundamenteel principe van goed financieel management. Het verstrekken van betrouwbare en tijdige informatie aan belanghebbenden, zoals aandeelhouders, investeerders en toezichthouders, is essentieel voor het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid. Dit omvat het naleven van relevante boekhoudnormen en -regels, zoals de International Financial Reporting Standards (IFRS) of de Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

Al met al is financieel management een complex maar cruciaal onderdeel van elke organisatie. Het zorgt voor een solide basis voor besluitvorming, risicobeheer en groei. Door middel van effectief financieel management kunnen bedrijven hun doelen bereiken, hun concurrentiepositie versterken en duurzaam succes behalen in een dynamische zakelijke omgeving.

 

8 Veelgestelde Vragen over Financieel Management

 1. Wat is financieel management?
 2. Hoe kan ik mijn financiën beheren?
 3. Wat zijn de voordelen van financieel management?
 4. Hoe maak ik een begroting voor mijn bedrijf?
 5. Welke tools en technieken kunnen worden gebruikt bij financieel management?
 6. Welke risico’s zijn er verbonden aan financieel management?
 7. Hoe kan ik geld besparen met behulp van financiële planning?
 8. Waar kan ik meer leren over financieel management?

Wat is financieel management?

Financieel management verwijst naar het proces van plannen, organiseren, controleren en beheren van de financiële middelen van een organisatie. Het omvat het nemen van beslissingen en het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het behalen van de financiële doelstellingen van een bedrijf.

Het doel van financieel management is om ervoor te zorgen dat een organisatie haar financiële middelen effectief en efficiënt gebruikt. Het gaat niet alleen om het bijhouden van inkomsten en uitgaven, maar ook om het begrijpen en beheren van de financiële gezondheid van een bedrijf.

Financieel management omvat verschillende aspecten, waaronder:

 1. Financiële planning: Het opstellen van een gedetailleerd plan voor de toekomstige financiële behoeften en doelen van een organisatie. Dit omvat het identificeren en prioriteren van investeringen, kostenbeheersing en cashflowplanning.
 2. Budgettering: Het opstellen en beheren van budgetten om ervoor te zorgen dat inkomsten en uitgaven binnen de gestelde limieten blijven. Dit helpt bij het plannen en controleren van de financiële activiteiten.
 3. Cashflowbeheer: Het monitoren en beheren van de stroom van geld in en uit een organisatie. Dit is belangrijk voor het waarborgen van voldoende liquiditeit om aan verplichtingen te voldoen.
 4. Investeringsbeheer: Het nemen van beslissingen over investeringen in activa, zoals machines, gebouwen of technologie. Dit omvat het analyseren van de verwachte rendementen en risico’s van investeringen.
 5. Financiële analyse: Het analyseren van financiële gegevens en rapporten om inzicht te krijgen in de financiële prestaties van een organisatie. Dit helpt bij het nemen van strategische beslissingen en het identificeren van kansen of problemen.
 6. Risicobeheer: Het identificeren, beoordelen en beheren van financiële risico’s waarmee een organisatie wordt geconfronteerd. Dit omvat het implementeren van maatregelen om risico’s te verminderen of te voorkomen.
 7. Financiële rapportage: Het opstellen en presenteren van financiële rapporten aan belanghebbenden, zoals aandeelhouders, investeerders en toezichthouders. Dit zorgt voor transparantie en verantwoording.

Al met al is financieel management essentieel voor het succesvol runnen van een organisatie. Het zorgt ervoor dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, dat deze op een verstandige manier worden gebruikt en dat de financiële doelstellingen worden bereikt.

Hoe kan ik mijn financiën beheren?

Het beheren van je financiën is een belangrijke vaardigheid die kan helpen om je financiële doelen te bereiken en een gezonde financiële situatie te behouden. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om je financiën effectief te beheren:

 1. Maak een budget: Begin met het opstellen van een budget waarin je al je inkomsten en uitgaven bijhoudt. Dit helpt je om een overzicht te krijgen van waar je geld naartoe gaat en waar mogelijkheden zijn om te besparen.
 2. Stel financiële doelen: Bepaal wat je wilt bereiken met je geld, zoals het afbetalen van schulden, sparen voor een huis of pensioen, of het opbouwen van een noodfonds. Stel realistische doelen en maak een plan om ze te bereiken.
 3. Houd uitgaven bij: Houd al je uitgaven bij, inclusief kleine dagelijkse uitgaven. Dit geeft inzicht in waar je geld naartoe gaat en helpt bij het identificeren van gebieden waarop je kunt bezuinigen.
 4. Bespaar op vaste lasten: Kijk kritisch naar je vaste lasten, zoals huur, energierekeningen, verzekeringen en abonnementen. Vergelijk aanbieders en overweeg om over te stappen als dat kostenbesparingen oplevert.
 5. Vermijd schulden: Probeer schulden zoveel mogelijk te vermijden of af te lossen. Als je toch schulden hebt, maak dan een plan om ze zo snel mogelijk af te betalen en vermijd het maken van nieuwe schulden.
 6. Spaar regelmatig: Streef ernaar om regelmatig geld opzij te zetten voor spaardoelen. Automatiseer indien mogelijk je spaarrekening, zodat er elke maand een bedrag wordt overgemaakt.
 7. Investeer in jezelf: Overweeg om te investeren in je eigen kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen of trainingen die je carrièrekansen vergroten.
 8. Zorg voor een noodfonds: Bouw een noodfonds op om onverwachte uitgaven of financiële tegenslagen op te vangen. Experts raden aan om minimaal drie tot zes maanden aan levensonderhoud te sparen.
 9. Raadpleeg een financieel adviseur: Als je moeite hebt met het beheren van je financiën of als je specifieke financiële doelen wilt bereiken, overweeg dan om een ​​financieel adviseur te raadplegen. Zij kunnen je helpen bij het opstellen van een gedetailleerd plan en advies geven over beleggingen, belastingen en andere financiële aspecten.

Onthoud dat financieel beheer discipline en consistentie vereist. Het is belangrijk om regelmatig je financiën bij te houden, eventuele aanpassingen te maken en vast te houden aan je doelen. Met de juiste aanpak kun je controle krijgen over je financiën en werken aan een gezonde financiële toekomst.

Wat zijn de voordelen van financieel management?

Financieel management biedt verschillende voordelen voor een organisatie. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

 1. Inzicht in financiële prestaties: Financieel management stelt bedrijven in staat om een duidelijk beeld te krijgen van hun financiële prestaties. Door middel van financiële rapportage en analyses kunnen managers zien hoe het bedrijf presteert op het gebied van winstgevendheid, liquiditeit, solvabiliteit en efficiëntie. Dit inzicht helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het identificeren van gebieden die verbetering behoeven.
 2. Effectieve planning en budgettering: Financieel management helpt bij het plannen en budgetteren van de financiële middelen van een organisatie. Door middel van budgetten kunnen bedrijven hun inkomsten en uitgaven beheren en controleren, waardoor ze beter kunnen anticiperen op toekomstige behoeften, kosten kunnen beheersen en doelen kunnen stellen. Dit zorgt voor een gestructureerde aanpak van financiële planning en helpt bij het behalen van financiële doelstellingen.
 3. Optimaal gebruik van middelen: Met behulp van financieel management kunnen organisaties hun middelen optimaal benutten. Het helpt bij het identificeren van inefficiënties, verspilling of overbesteding, waardoor er ruimte is voor kostenbesparingen en verbeterde operationele efficiëntie. Door de juiste allocatie van middelen kan een bedrijf zijn concurrentiepositie versterken en duurzaam succes behalen.
 4. Risicobeheer: Financieel management speelt een cruciale rol bij het beheer van financiële risico’s. Door middel van risicoanalyse en -beheer kunnen bedrijven potentiële risico’s identificeren en passende maatregelen nemen om ze te beperken of te vermijden. Dit helpt bij het waarborgen van de financiële stabiliteit en continuïteit van een organisatie, evenals het minimaliseren van mogelijke negatieve gevolgen.
 5. Betere besluitvorming: Financieel management voorziet managers van waardevolle informatie en gegevens die nodig zijn voor weloverwogen beslissingen. Door middel van financiële analyses kunnen managers de financiële implicaties van verschillende opties evalueren en de meest strategische keuzes maken. Dit leidt tot betere besluitvorming op alle niveaus binnen de organisatie.
 6. Vertrouwen en geloofwaardigheid: Een goed financieel management zorgt voor transparantie en nauwkeurigheid in de financiële rapportage. Dit draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid bij belanghebbenden, zoals aandeelhouders, investeerders, klanten en toezichthouders. Het verstrekken van betrouwbare informatie vergroot het vertrouwen in de organisatie en kan leiden tot een positieve reputatie.

Kortom, financieel management biedt talrijke voordelen, waaronder inzicht in financiële prestaties, effectieve planning en budgettering, optimaal gebruik van middelen, risicobeheer, betere besluitvorming en het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid. Het speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de financiële gezondheid en groei van een organisatie.

Hoe maak ik een begroting voor mijn bedrijf?

Het maken van een begroting voor je bedrijf is een belangrijk onderdeel van financieel management. Het stelt je in staat om je inkomsten en uitgaven te plannen en te controleren, en om financiële doelen te stellen. Hier zijn de stappen die je kunt volgen om een begroting voor je bedrijf te maken:

 1. Verzamel financiële gegevens: Verzamel alle relevante financiële gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de begroting. Dit omvat inkomsten en uitgaven uit voorgaande jaren, prognoses, salarisinformatie, kosten van leveranciers, huur- en nutsvoorzieningen, marketinguitgaven, etc.
 2. Identificeer vaste en variabele kosten: Categoriseer je kosten als vaste of variabele kosten. Vaste kosten zijn kosten die niet veranderen ongeacht het niveau van de bedrijfsactiviteiten, zoals huur of salarissen. Variabele kosten zijn afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten, zoals grondstoffen of marketingkosten.
 3. Schat je inkomsten: Maak een realistische schatting van je verwachte inkomsten op basis van historische gegevens, marktonderzoek en trends in de branche. Houd rekening met seizoensgebonden schommelingen en eventuele externe factoren die van invloed kunnen zijn op je inkomsten.
 4. Stel een uitgavenplan op: Bepaal hoeveel geld je wilt toewijzen aan elke categorie van uitgaven op basis van historische gegevens en toekomstige behoeften. Denk aan kosten zoals marketing, personeel, voorraad, huur, nutsvoorzieningen, verzekeringen en belastingen.
 5. Maak een cashflowprognose: Op basis van je inkomsten- en uitgavenprojecties kun je een cashflowprognose maken. Dit geeft je inzicht in de verwachte geldstromen binnen je bedrijf gedurende een bepaalde periode. Het helpt bij het identificeren van mogelijke liquiditeitsproblemen en het plannen van investeringen of financieringsbehoeften.
 6. Monitor en herzie regelmatig: Een begroting is geen statisch document. Het is belangrijk om regelmatig je werkelijke financiële resultaten te vergelijken met je begroting en waar nodig aanpassingen te maken. Dit stelt je in staat om tijdig bij te sturen en eventuele afwijkingen te corrigeren.
 7. Gebruik budgetteringssoftware: Overweeg het gebruik van budgetteringssoftware of spreadsheets om het proces van begrotingsplanning en -beheer te vergemakkelijken. Deze tools kunnen helpen bij het organiseren en analyseren van financiële gegevens, het maken van grafieken en het genereren van rapporten.

Het opstellen van een begroting vergt tijd, nauwkeurigheid en realistische schattingen. Het kan nuttig zijn om hulp te zoeken bij een financieel adviseur of boekhouder om ervoor te zorgen dat je begroting goed is opgesteld en aansluit bij de specifieke behoeften van jouw bedrijf.

Welke tools en technieken kunnen worden gebruikt bij financieel management?

Bij financieel management kunnen verschillende tools en technieken worden gebruikt om de financiële gezondheid van een organisatie te beheren en te verbeteren. Enkele veelgebruikte tools en technieken zijn:

 1. Budgettering: Het opstellen en beheren van budgetten is een essentiële tool voor financieel management. Dit omvat het plannen van inkomsten en uitgaven, het stellen van doelen, het monitoren van de werkelijke prestaties ten opzichte van het budget en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig.
 2. Financiële ratio-analyse: Door financiële ratio’s te berekenen en te analyseren, zoals liquiditeitsratio’s, rentabiliteitsratio’s en solvabiliteitsratio’s, kunnen managers inzicht krijgen in de financiële prestaties en gezondheid van een bedrijf. Deze analyse kan helpen bij het identificeren van sterke punten, zwakke punten en trends die belangrijk zijn voor besluitvorming.
 3. Cashflowprognoses: Het maken van cashflowprognoses is een nuttige techniek om de verwachte inkomsten en uitgaven in kaart te brengen over een bepaalde periode. Dit helpt bij het plannen van liquiditeitsbehoeften, het identificeren van potentiële cashflowtekorten of -overschotten, en het nemen van maatregelen om de cashflowpositie te optimaliseren.
 4. Kostenbeheersing: Het implementeren van kostenbeheersingsmaatregelen is belangrijk voor een gezonde financiële positie. Dit omvat het identificeren van kostenbesparingsmogelijkheden, het analyseren van kostenstructuren, het onderhandelen over gunstige contracten met leveranciers en het monitoren van de uitgaven om onnodige kosten te vermijden.
 5. Investeringsanalyse: Bij het nemen van investeringsbeslissingen kan gebruik worden gemaakt van technieken zoals netto contante waarde (NCW), interne rentabiliteit (IRR) en rendement op investering (ROI). Deze technieken helpen bij het beoordelen van de winstgevendheid en haalbaarheid van investeringsprojecten.
 6. Risicobeheer: Het identificeren, evalueren en beheren van financiële risico’s is een belangrijk aspect van financieel management. Dit omvat het implementeren van risicobeheersystemen, zoals interne controles en verzekeringen, om risico’s te minimaliseren en mogelijke negatieve gevolgen voor de financiële positie te beperken.
 7. Managementinformatiesystemen (MIS): Het gebruik van MIS-tools kan helpen bij het verzamelen, analyseren en rapporteren van financiële gegevens op een gestructureerde en efficiënte manier. Dit maakt tijdige en nauwkeurige informatie beschikbaar voor besluitvorming op alle niveaus binnen een organisatie.

Het gebruik van deze tools en technieken kan managers ondersteunen bij het effectief beheren en optimaliseren van de financiën van een organisatie. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de keuze en toepassing van deze tools en technieken afhankelijk zijn van de specifieke behoeften en omstandigheden van een bedrijf.

Welke risico’s zijn er verbonden aan financieel management?

Financieel management brengt verschillende risico’s met zich mee die van invloed kunnen zijn op de financiële gezondheid en prestaties van een organisatie. Enkele belangrijke risico’s zijn:

 1. Markt- en economisch risico: Dit omvat het risico dat veranderingen in de marktomstandigheden, zoals economische recessies, schommelingen in vraag en aanbod, wisselkoersschommelingen of veranderende rentetarieven, de financiële resultaten van een bedrijf negatief beïnvloeden.
 2. Kredietrisico: Dit is het risico dat een klant, leverancier of andere zakelijke partner niet in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Dit kan leiden tot oninbare vorderingen, verlies van inkomsten of verstoring van de bedrijfsvoering.
 3. Liquiditeitsrisico: Dit verwijst naar het risico dat een bedrijf niet over voldoende liquide middelen beschikt om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen. Het kan ontstaan door onverwachte uitgaven, een daling van de cashflow of problemen bij het verkrijgen van financiering.
 4. Operationeel risico: Dit omvat het risico op operationele storingen, zoals technische storingen, fraude, menselijke fouten of natuurrampen. Deze kunnen leiden tot financieel verlies, reputatieschade of verstoring van de bedrijfsactiviteiten.
 5. Compliance- en regelgevingsrisico: Bedrijven moeten voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van financiële rapportage, belastingen, arbeidswetten en andere compliance-eisen. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot boetes, juridische geschillen of reputatieschade.
 6. Strategisch risico: Dit verwijst naar het risico dat de strategische beslissingen die worden genomen op basis van financiële analyses en prognoses niet succesvol zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om investeringen in nieuwe markten, fusies en overnames of productontwikkeling die niet het gewenste rendement opleveren.

Het is belangrijk voor organisaties om deze risico’s te identificeren, te evalueren en passende maatregelen te nemen om ze te beheersen. Dit kan onder meer het implementeren van interne controlesystemen, het diversifiëren van investeringen, het afdekken van risico’s door middel van verzekeringen en het naleven van relevante wet- en regelgeving omvatten.

Hoe kan ik geld besparen met behulp van financiële planning?

Geld besparen met behulp van financiële planning kan een slimme en effectieve manier zijn om je financiële doelen te bereiken. Hier zijn enkele tips om geld te besparen met behulp van financiële planning:

 1. Stel een budget op: Een budget is een essentieel hulpmiddel bij financiële planning. Het helpt je om je inkomsten en uitgaven in kaart te brengen en geeft je inzicht in waar je geld naartoe gaat. Door een realistisch budget op te stellen en je eraan te houden, kun je onnodige uitgaven verminderen en meer controle krijgen over je financiën.
 2. Prioriteer je uitgaven: Identificeer welke uitgaven essentieel zijn en welke minder belangrijk. Focus op de essentiële kosten, zoals huisvesting, voeding en gezondheidszorg, voordat je geld uitgeeft aan luxeproducten of entertainment. Door bewuste keuzes te maken over waar je geld naartoe gaat, kun je geld besparen.
 3. Verminder vaste lasten: Neem de tijd om je vaste lasten, zoals huur, hypotheek, energierekeningen en verzekeringen, kritisch onder de loep te nemen. Onderzoek of er mogelijkheden zijn om deze kosten te verlagen door bijvoorbeeld over te stappen naar goedkopere aanbieders of door onderhandelingen met bestaande leveranciers.
 4. Bespaar op dagelijkse uitgaven: Kleine dagelijkse uitgaven kunnen op de lange termijn aanzienlijk oplopen. Denk aan het verminderen van uitgaven aan koffie, lunch buiten de deur of impulsieve aankopen. Door bewust te zijn van je uitgavenpatroon en kleine veranderingen aan te brengen, kun je geld besparen.
 5. Plan voor noodgevallen: Het hebben van een noodfonds is een belangrijk onderdeel van financiële planning. Zorg ervoor dat je regelmatig geld opzij zet voor onverwachte kosten, zoals medische noodgevallen of reparaties aan je huis of auto. Hierdoor hoef je geen gebruik te maken van leningen of creditcards, wat kan leiden tot hoge rentekosten.
 6. Vergelijk prijzen en zoek naar kortingen: Voordat je grote aankopen doet, vergelijk prijzen en zoek naar kortingen of aanbiedingen. Dit geldt niet alleen voor fysieke producten, maar ook voor diensten zoals verzekeringen, telefoonabonnementen en energieleveranciers. Door kritisch te zijn bij het maken van aankopen, kun je geld besparen.
 7. Investeer in financiële educatie: Door te investeren in je eigen financiële educatie kun je leren hoe je slimme financiële beslissingen kunt nemen en meer controle kunt krijgen over je geld. Lees boeken over persoonlijke financiën, volg cursussen of zoek online bronnen die je kunnen helpen bij het verbeteren van je financiële planning.

Door deze tips toe te passen en actief bezig te zijn met financiële planning, kun je geld besparen en werken aan het bereiken van jouw financiële doelen op de lange termijn. Het vergt discipline en consistentie, maar de beloningen zijn de moeite waard.

Waar kan ik meer leren over financieel management?

Er zijn verschillende bronnen waar je meer kunt leren over financieel management. Hier zijn enkele suggesties:

 1. Boeken: Er zijn talloze boeken beschikbaar die specifiek gericht zijn op financieel management. Enkele populaire titels zijn “Principles of Corporate Finance” door Richard Brealey, Stewart Myers en Franklin Allen, “Financial Management: Theory and Practice” door Eugene F. Brigham en Michael C. Ehrhardt, en “The Intelligent Investor” door Benjamin Graham.
 2. Online cursussen: Veel online platforms bieden cursussen aan over financieel management. Coursera, Udemy en LinkedIn Learning zijn enkele populaire platforms waar je cursussen kunt vinden die worden gegeven door experts op dit gebied.
 3. Webinars en seminars: Houd de evenementenkalenders van bedrijfs- en financiële organisaties in de gaten, omdat zij regelmatig webinars en seminars organiseren over verschillende aspecten van financieel management. Dit kan een geweldige manier zijn om te leren van professionals in het veld.
 4. Business schools: Overweeg om je in te schrijven voor een opleiding in bedrijfskunde of een gerelateerd vakgebied aan een gerenommeerde business school. Deze instellingen bieden uitgebreide programma’s aan die zich richten op alle aspecten van financieel management.
 5. Financiële blogs en websites: Volg blogs en websites die gespecialiseerd zijn in financiën en investeringen. Voorbeelden hiervan zijn Investopedia, Financial Times, Bloomberg, Forbes en The Wall Street Journal. Deze platforms bieden vaak informatieve artikelen, analyses en nieuws over financieel management.
 6. Netwerken: Sluit je aan bij professionele netwerken en organisaties op het gebied van financieel management. Dit stelt je in staat om in contact te komen met experts en peers, en om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Onthoud dat financieel management een breed vakgebied is en dat het belangrijk is om voortdurend te blijven leren en je kennis bij te houden. Door gebruik te maken van verschillende bronnen kun je een solide basis opbouwen en je vaardigheden in financieel management verder ontwikkelen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.