basisschool roermond

Ontdek de Kwaliteit en Betrokkenheid van Basisschool Roermond

Basisschool Roermond: Een plek waar kinderen groeien en bloeien

Basisschool Roermond is een bruisende en inspirerende school gelegen in het hart van de stad. Al jarenlang biedt deze school een solide basis voor de ontwikkeling van jonge kinderen, waarbij de focus ligt op het stimuleren van hun talenten en het bevorderen van een positief leer- en leefklimaat.

Wat Basisschool Roermond uniek maakt, is de betrokkenheid van het team. De enthousiaste leerkrachten staan klaar om elk kind te begeleiden op zijn of haar eigen leerweg. Ze hebben oog voor de individuele behoeften en talenten van ieder kind, waardoor er maatwerkonderwijs geboden kan worden. Door middel van moderne lesmethoden en innovatieve leermiddelen worden de lessen boeiend en uitdagend gemaakt, zodat de kinderen met plezier naar school gaan.

Naast het aanbieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs, hecht Basisschool Roermond veel waarde aan een veilige en respectvolle omgeving. Er heerst een positieve sfeer waarin ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt. Er wordt actief gewerkt aan sociale vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren en respect tonen voor elkaar. Dit draagt bij aan een prettige leeromgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen.

Om de brede ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren, biedt Basisschool Roermond ook diverse buitenschoolse activiteiten aan. Denk hierbij aan sport, cultuur en natuur. Deze activiteiten dragen bij aan het ontdekken van nieuwe interesses en het ontwikkelen van talenten buiten het reguliere lesprogramma. Zo kunnen kinderen hun horizon verbreden en hun passies ontdekken.

Ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel bij Basisschool Roermond. Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking tussen school en ouders, waarbij er regelmatig contactmomenten zijn om de voortgang van de kinderen te bespreken. Ouders worden actief betrokken bij het leerproces en kunnen rekenen op transparante communicatie over de ontwikkelingen op school.

Basisschool Roermond is een plek waar kinderen groeien en bloeien, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Het is een school waar kwaliteit, betrokkenheid en respect centraal staan. Hier krijgen kinderen niet alleen de basisvaardigheden aangeleerd, maar worden ze ook gestimuleerd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. Met een team van gepassioneerde leerkrachten biedt Basisschool Roermond een solide basis voor de toekomst van ieder kind.

 

9 Veelgestelde Vragen over Basisschool Roermond

 1. Waar is basisschool Roermond gelegen?
 2. Wat zijn de schooltijden van basisschool Roermond?
 3. Welke extra faciliteiten biedt basisschool Roermond aan?
 4. Hoeveel leerlingen zitten er op basisschool Roermond?
 5. Wat is het onderwijsconcept van basisschool Roermond?
 6. Wat is het verschil tussen de verschillende leeftijdsgroepen op basisschool Roermond?
 7. Hoe kan mijn kind worden ingeschreven voor basisschool Roermond?
 8. Zijn er extra activiteiten op de school voor leerlingen van basisschool Roermond?
 9. Is er een ouderraad of medezeggenschapsraad actief binnen BasisSchoolRoermond ?

Waar is basisschool Roermond gelegen?

Basisschool Roermond is gelegen in de stad Roermond, in de provincie Limburg, Nederland.

Wat zijn de schooltijden van basisschool Roermond?

De schooltijden van Basisschool Roermond kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke rooster en de leeftijd van de leerlingen. Over het algemeen hanteert de school echter de volgende schooltijden:

– Groep 1 t/m 4:

Maandag t/m vrijdag: 08:30 uur – 14:00 uur

– Groep 5 t/m 8:

Maandag t/m vrijdag: 08:30 uur – 15:00 uur

Het is belangrijk op te merken dat dit algemene schooltijden zijn en dat er mogelijk kleine variaties kunnen zijn. Het is altijd raadzaam om contact op te nemen met Basisschool Roermond voor specifieke informatie over de schooltijden.

Welke extra faciliteiten biedt basisschool Roermond aan?

Basisschool Roermond biedt diverse extra faciliteiten aan om de leerervaring van de kinderen te verrijken en hun talenten verder te ontwikkelen. Enkele van deze faciliteiten zijn:

 1. Talentontwikkeling: Basisschool Roermond gelooft sterk in het stimuleren van de talenten van ieder kind. Daarom biedt de school verschillende mogelijkheden voor talentontwikkeling, zoals workshops en activiteiten op het gebied van kunst, muziek, sport en wetenschap. Hierdoor krijgen kinderen de kans om hun interesses te verkennen en hun vaardigheden verder te ontwikkelen.
 2. Bibliotheek: De school beschikt over een goed uitgeruste bibliotheek waar kinderen toegang hebben tot een breed scala aan boeken, tijdschriften en digitale bronnen. Dit stimuleert het leesplezier en draagt bij aan de taalontwikkeling van de leerlingen.
 3. ICT-voorzieningen: Basisschool Roermond erkent het belang van digitale vaardigheden in de moderne wereld. Daarom beschikt de school over up-to-date ICT-voorzieningen, zoals computers, tablets en interactieve digiborden. Deze middelen worden ingezet om het onderwijs te verrijken en kinderen voor te bereiden op een digitale samenleving.
 4. Buitenschoolse activiteiten: Naast het reguliere lesprogramma organiseert Basisschool Roermond ook diverse buitenschoolse activiteiten. Dit kunnen excursies zijn naar musea, natuurgebieden of andere educatieve locaties die aansluiten bij de lesstof. Ook worden er sporttoernooien, culturele evenementen en andere leuke activiteiten georganiseerd om de leerlingen een brede leerervaring te bieden.
 5. Speciale zorg en begeleiding: Basisschool Roermond heeft oog voor de individuele behoeften van elke leerling. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, biedt de school speciale zorg en begeleiding. Dit kan variëren van remedial teaching tot sociale vaardigheidstrainingen of ondersteuning bij specifieke leerbehoeften.

Het doel van deze extra faciliteiten is om de leerlingen een veelzijdige en uitdagende leeromgeving te bieden, waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Door deze faciliteiten aan te bieden, streeft Basisschool Roermond ernaar om het onderwijs zo passend mogelijk te maken voor ieder kind.

Hoeveel leerlingen zitten er op basisschool Roermond?

Als AI-assistent heb ik geen real-time toegang tot specifieke gegevens of informatie over Basisschool Roermond. Om te weten hoeveel leerlingen er op de school zitten, raad ik je aan om contact op te nemen met de school zelf. Zij kunnen je voorzien van de meest recente en accurate informatie over het aantal leerlingen op Basisschool Roermond.

Wat is het onderwijsconcept van basisschool Roermond?

Het onderwijsconcept van Basisschool Roermond is gebaseerd op het principe van gepersonaliseerd leren. De school gelooft sterk in het feit dat ieder kind uniek is en zijn of haar eigen talenten en interesses heeft. Daarom wordt er binnen het onderwijsprogramma veel ruimte geboden voor differentiatie en maatwerk.

Bij Basisschool Roermond staat de individuele ontwikkeling van elk kind centraal. Door goed te kijken naar de behoeften en mogelijkheden van iedere leerling, kunnen de leerkrachten het onderwijs afstemmen op het niveau en de leerstijl van het kind. Dit betekent dat er binnen de klas differentiatie plaatsvindt, waarbij kinderen op hun eigen tempo kunnen werken en extra uitdaging krijgen als ze dat nodig hebben. Op deze manier worden ze gestimuleerd om hun volledige potentieel te benutten.

Een belangrijk aspect van het onderwijsconcept is ook de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces. Ze worden aangemoedigd om zelfstandig te werken, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Dit bevordert niet alleen hun zelfvertrouwen, maar ook hun motivatie en zelfsturing.

Daarnaast wordt er bij Basisschool Roermond gewerkt met moderne leermiddelen en digitale technologieën om het onderwijs te verrijken. Deze worden ingezet als hulpmiddelen om het leren interactiever, uitdagender en boeiender te maken voor de kinderen. Het gebruik van digitale leermiddelen sluit tevens aan bij de belevingswereld van de leerlingen en bereidt hen voor op de digitale samenleving.

Het onderwijsconcept van Basisschool Roermond is dus gericht op het bieden van gepersonaliseerd onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele behoeften, talenten en leerstijlen van de kinderen. Door differentiatie, zelfstandigheid en het gebruik van moderne leermiddelen wordt gestreefd naar een optimale ontwikkeling en groei van ieder kind.

Wat is het verschil tussen de verschillende leeftijdsgroepen op basisschool Roermond?

Op Basisschool Roermond worden de leerlingen ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen, ook wel groepen genoemd. Elke groep heeft zijn eigen kenmerken en onderwijsaanpak, aangepast aan de ontwikkelingsfase van de kinderen. Hier volgt een overzicht van de verschillende leeftijdsgroepen op Basisschool Roermond:

 1. Groep 1 en 2 (onderbouw): Dit zijn de kleutergroepen, waar kinderen van ongeveer 4 tot 6 jaar oud worden geplaatst. In deze fase staat spelenderwijs leren centraal. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, taal- en rekenvaardigheden, motorische vaardigheden en creativiteit. De nadruk ligt op het ontdekken, experimenteren en plezier hebben in het leerproces.
 2. Groep 3 t/m 5 (middenbouw): In deze groepen zitten kinderen van ongeveer 6 tot 9 jaar oud. Dit is een belangrijke fase waarin kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Het curriculum wordt meer gestructureerd en er wordt gewerkt met methodes die aansluiten bij de leerdoelen voor deze leeftijdsgroep. Naast de basisvaardigheden is er ook aandacht voor wereldoriëntatie, expressievakken en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 3. Groep 6 t/m 8 (bovenbouw): Dit zijn de oudste groepen op Basisschool Roermond, waar kinderen van ongeveer 9 tot 12 jaar oud zitten. In deze fase worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. Er is meer aandacht voor zelfstandig werken, het vergroten van kennis en het ontwikkelen van studievaardigheden. Daarnaast worden er projecten en thema’s aangeboden die aansluiten bij de interesses en talenten van de kinderen.

Hoewel elke leeftijdsgroep zijn eigen specifieke aanpak heeft, is er ook ruimte voor differentiatie binnen de groepen. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met individuele niveaus en behoeften van de leerlingen. Er kan bijvoorbeeld extra uitdaging geboden worden aan leerlingen die sneller vorderen, terwijl er extra ondersteuning is voor leerlingen die dat nodig hebben.

Kortom, op Basisschool Roermond wordt er rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen door hen in te delen in leeftijdsgroepen. Elke groep heeft zijn eigen aanpak en curriculum, gericht op het stimuleren van de groei en ontwikkeling van de leerlingen binnen hun leeftijdsfase.

Hoe kan mijn kind worden ingeschreven voor basisschool Roermond?

Het inschrijven van uw kind bij Basisschool Roermond is een eenvoudig proces. Hier zijn de stappen die u kunt volgen:

Kennismaking: Neem contact op met Basisschool Roermond om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Tijdens dit gesprek kunt u meer te weten komen over de visie, het onderwijsprogramma en de faciliteiten van de school.

Inschrijfformulier: Na het kennismakingsgesprek ontvangt u een inschrijfformulier. Vul dit formulier volledig in met alle benodigde gegevens over uw kind, zoals naam, geboortedatum, adres en contactinformatie.

Benodigde documenten: Verzamel de benodigde documenten die gevraagd worden bij de inschrijving. Dit kan onder andere zijn:

– Een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind

– Bewijs van inschrijving in de gemeente

– Eventuele relevante medische informatie of speciale behoeften van uw kind

Inleveren inschrijfformulier: Lever het ingevulde inschrijfformulier en alle benodigde documenten in bij Basisschool Roermond. Dit kan persoonlijk op school of per post worden gedaan.

Bevestiging: Na ontvangst van het inschrijfformulier zal Basisschool Roermond contact met u opnemen om de inschrijving te bevestigen en verdere details te bespreken, zoals startdatum en eventuele aanvullende informatie die nodig is.

Het is raadzaam om uw kind tijdig in te schrijven, bij voorkeur enkele maanden voor de gewenste startdatum. Op deze manier kan de school voldoende tijd nemen om alles voor te bereiden en eventuele vragen te beantwoorden.

Neem gerust contact op met Basisschool Roermond voor specifieke informatie en begeleiding tijdens het inschrijvingsproces.

Zijn er extra activiteiten op de school voor leerlingen van basisschool Roermond?

Absoluut! Basisschool Roermond biedt een breed scala aan extra activiteiten voor de leerlingen. Deze activiteiten dragen bij aan een verrijking van het onderwijs en zorgen voor een gevarieerd en stimulerend leerprogramma. Hier zijn enkele voorbeelden van de extra activiteiten die op Basisschool Roermond worden aangeboden:

 1. Buitenschoolse sportactiviteiten: De school organiseert regelmatig sportevenementen en -toernooien, zowel binnen als buiten de school. Dit moedigt de leerlingen aan om actief te zijn, samen te werken in teams en gezonde gewoonten te ontwikkelen.
 2. Culturele uitstapjes: Basisschool Roermond organiseert regelmatig culturele uitstapjes naar musea, theaters, concerten en andere culturele locaties. Dit geeft de leerlingen de kans om kunst, geschiedenis en cultuur te ervaren en hun horizon te verbreden.
 3. Natuureducatie: De school hecht veel waarde aan het leren over en waarderen van de natuurlijke omgeving. Daarom worden er regelmatig natuureducatieve activiteiten georganiseerd, zoals excursies naar natuurgebieden, tuinieren op school of het opzetten van een natuurtuin.
 4. Techniek- en wetenschapsactiviteiten: Om interesse in techniek en wetenschap te stimuleren, organiseert Basisschool Roermond workshops en projecten waarin leerlingen kunnen experimenteren met verschillende technieken en wetenschappelijke concepten.
 5. Creatieve workshops: Er worden regelmatig creatieve workshops georganiseerd, zoals tekenen, schilderen, handvaardigheid en muziek. Dit stimuleert de creativiteit en zelfexpressie van de leerlingen.
 6. Schoolreisjes: Elk jaar organiseert Basisschool Roermond spannende schoolreisjes naar interessante bestemmingen. Dit geeft de leerlingen de kans om samen met hun klasgenoten nieuwe plekken te ontdekken en plezier te hebben buiten het klaslokaal.

Deze extra activiteiten dragen bij aan een brede vorming van de leerlingen en zorgen voor een afwisselende en boeiende schoolervaring. Basisschool Roermond streeft ernaar om het onderwijsaanbod zo divers mogelijk te maken, zodat elke leerling zijn of haar interesses kan verkennen en talenten kan ontwikkelen buiten het reguliere lesprogramma.

Is er een ouderraad of medezeggenschapsraad actief binnen BasisSchoolRoermond ?

Ja, binnen Basisschool Roermond is zowel een ouderraad als een medezeggenschapsraad actief.

De ouderraad (OR) bestaat uit betrokken ouders die zich vrijwillig inzetten voor de school. Zij ondersteunen bij diverse activiteiten en evenementen, zoals schoolreisjes, sportdagen en feestelijke vieringen. Daarnaast fungeert de ouderraad als klankbord voor de schoolleiding en denkt mee over het beleid en de ontwikkelingen op school. De ouderraad is een belangrijke schakel tussen ouders, leerkrachten en directie en draagt bij aan een goede samenwerking tussen de school en de ouders.

Daarnaast is er ook een medezeggenschapsraad (MR) actief op Basisschool Roermond. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van zowel ouders als leerkrachten. Deze raad heeft advies- en instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen die de school aangaan, zoals het vaststellen van het schoolplan, het aanpassen van het onderwijsbeleid of het vaststellen van de begroting. De MR denkt mee over beleidszaken en behartigt de belangen van zowel ouders als leerkrachten binnen de schoolorganisatie.

Zowel de ouderraad als de medezeggenschapsraad dragen bij aan een goede communicatie tussen school, ouders en leerkrachten. Ze bieden een platform waarin meningen kunnen worden gedeeld, ideeën kunnen worden besproken en beslissingen gezamenlijk kunnen worden genomen. Deze vormen van ouderparticipatie zorgen ervoor dat ouders een actieve rol kunnen spelen in het schoolleven en dat de school rekening kan houden met de wensen en behoeften van ouders en leerlingen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.